Prawo jazdy

30 sierpnia 2019 r.

Z poważniejszymi konsekwencjami musi się liczyć osoba, w stosunku do której wcześniej została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Co grozi kierowcy za jazdę bez prawa jazdy30 sierpnia 2019 r.

Od niedawna wszyscy kierujący pojazdami mogą nie brać ze sobą w trasę dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy polisy OC. Wszystko dzięki zmianom w informatycznym systemie CEPIK. Nie dotyczy to jednak dokumentu prawa jazdy. On wciąż jest niezbędny, chociażby na okoliczność stłuczki i potwierdzenia uprawnień.

21 sierpnia 2019 r.

prawo jazdy

Egzamin na prawo jazdy. Koniec z bardzo trudnymi manewrami lub obecnie niemożliwymi do wykonania21 sierpnia 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Według legislatorów z Ministerstwa Infrastruktury, wkrótce egzaminy mają być łatwiejsze, wolne od korupcji i mniej stresujące dla kursantów.

4 sierpnia 2019 r.

Wnioski o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart wraz z załącznikami są składane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Do czego służy karta kierowcy i jak ją wyrobić4 sierpnia 2019 r.

Kierowca, który prowadzi pojazd ciężarowy z zainstalowanym tachografem musi posiadać do niego ważną kartę kierowcy. Karta kierowcy, to karta chipowa, ścisłego zarachowania. Służy do zapisu aktywności tachografów – czasu pracy, odpoczynku i jazdy kierowcy.

9 maja 2019 r.

Samofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego sprawiło, że im więcej egzaminów zostanie przeprowadzonych w ciągu dnia, tym większe przychody danego ośrodka. A to prowadzi do takich patologii jak np. przeprowadzanie po 14 egzaminów w ciągu 8 godzin.

Koniec stresującego oczekiwania na egzamin9 maja 2019 r.

Samofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego sprawiło, że im więcej egzaminów zostanie przeprowadzonych w ciągu dnia, tym większe przychody danego ośrodka. A to prowadzi do takich patologii jak np. przeprowadzanie po 14 egzaminów w ciągu 8 godzin.

7 maja 2019 r.

Prawo jazdy

Wkrótce mniej stresu na egzaminie z prawa jazdy7 maja 2019 r.

Ministerstwo Infrastruktury zmienia podejście do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Chce zakazu organizowania przez egzaminatora więcej niż 8 części praktycznych egzaminów w ciągu dnia. Pracownik WORD-u ma nie pracować  więcej niż 8 godzin dziennie i nie przeprowadzać więcej niż 1 części praktycznej egzaminu w ciągu godziny. Efekt - ma być mniej nerwów, zarówno po stronie egzaminatorów jak i kursantów.

5 marca 2019 r.

Dzięki nowym przepisom zaoszczędzą nie tylko kierowcy, ale również samorządy.

Adres zamieszkania znika z prawa jazdy5 marca 2019 r.

Dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami już nie będą zawierać adresu zamieszkania ich posiadacza. Taka zmianę przewiduje znowelizowane rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 406), które wczoraj weszło w życie. Dzięki nowym przepisom zaoszczędzą nie tylko kierowcy, ale również samorządy.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane