Przy zakupie nowego samochodu formalności rejestracji dokona dealer. Jednak w przypadku zakupu samochodu używanego, to na nabywcy ciąży obowiązek jego rejestracji. Formalności w urzędzie nie są jednak niczym przyjemnym, dlatego warto zarejestrować samochód przez internet. Jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Możliwość zarejestrowania używanego samochodu przez internet istnieje, ale można tego dokonać tylko w niektórych urzędach w Polsce. Wszystko zależy do tego czy dany wydział komunikacji w samorządzie korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Taki stan rzeczy zamierza zmienić Ministerstwo Cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski chciałby, aby w ciągu 4 lat istniała możliwość rejestracji samochodu bez wychodzenia z domu dla wszystkich. Stwierdził, że obecnie czas oczekiwania na rejestrację samochodu w urzędzie powiatowym może trwać nawet 2-3 godziny. Możliwości ESP PiK Gawkowski chce rozszerzyć i uczynić usługę rejestracji powszechną, nie tylko w wybranych urzędach.

Rejestracja samochodu przez internet. Jak to zrobić?

Rejestracja samochodu przez internet jest możliwa, ale proces jest złożony. Dostępna jest dla osób posiadających profil zaufany lub korzystających z aplikacji mObywatel. Poza tym, wniosek o rejestrację samochodu można złożyć jedynie w urzędzie, który posiada elektroniczną skrzynkę podawczą. Warto sprawdzić, czy wydział komunikacji w twoim regionie oferuje taką usługę. To można sprawdzić na stronie internetowej danego urzędu. Wprowadzenie ESP PiK przez urzędy nie jest jednak regułą, dlatego warto zweryfikować tę informację.

Można to zrobić w trzech miejscach:

• sprawdzając stronę internetową urzędu, w którym planujesz dokonać rejestracji online.

• na portalu gov.pl, wybierając odpowiednie menu dotyczące motoryzacji i transportu oraz sprawy rejestracji pojazdu.

• korzystając z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.esp.pwpw.pl), gdzie można zarejestrować się i sprawdzić dostępność usługi dla konkretnego urzędu.

Jeżeli nie masz konta, należy się zarejestrować. Następnie wybrać z menu „Złóż wniosek”, określ województwo i urząd. Jeżeli szukany urząd znajduje się na liście, rejestracja pojazdu przez internet będzie możliwa.

Rejestracja samochodu przez internet. Jakie dokumenty?

Podczas składania wniosku o rejestrację samochodu przez internet, kluczowe jest posiadanie wcześniej przygotowanych dokumentów. Zgodnie z artykułem 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym, rejestracja pojazdu wymaga dostarczenia określonych dokumentów, takich jak:

• dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT.

• świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z odpowiednim oświadczeniem (opcjonalnie).

• dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany).

• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – w przypadku braku aktualnego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

• dla używanego pojazdu konieczne jest także złożenie dotychczasowych tablic rejestracyjnych i potwierdzenia opłat.

• dowód odprawy celnej przywozowej

• dokument potwierdzającego zapłatę akcyzy

W formularzu należy uzupełnić następujące informacje dotyczące posiadacza pojazdu:

• dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia.

• adres zamieszkania, obejmujący miejscowość, ulicę oraz numer lokalu.

• dane do kontaktu, takie jak numer telefonu i adres e-mail.

W kolejnym etapie rejestracji online samochodu, konieczne jest wprowadzenie informacji dotyczących samego auta:

• rodzaj pojazdu (np. samochód osobowy).

• marka, typ, model oraz rok produkcji pojazdu.

• numery identyfikacyjne, takie jak numer VIN, numer silnika oraz numer rejestracyjny.

Następnie, w trakcie procesu dołączania skanów dokumentów, różne wymogi dotyczące pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy muszą być uwzględnione.

W zależności od historii pojazdu, do wniosku należy dołączyć:

• skan dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był już zarejestrowany.

• skan dowodu odprawy celnej, w przypadku sprowadzenia pojazdu spoza UE.

• skan dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, jeśli pojazd został sprowadzony z innego państwa UE.

• skan dowodu własności pojazdu.

• skan świadectwa zgodności WE.

• skan zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

W kolejnym kroku należy dokonać płatności za zarejestrowanie samochodu. Po zrobieniu opłat ESP PiK będzie oczekiwał na potwierdzenie zaksięgowania płatności.

Ostatnim krokiem w procesie rejestracji samochodu przez internet jest podpisanie wniosku. Istnieją dwie dostępne opcje: własny certyfikat i profil zaufany.

Różnice między nimi są następujące:

• własny certyfikat (podpis kwalifikowany) jest płatny i wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia do składania podpisu.

• profil zaufany jest bezpłatny i może zostać utworzony poprzez stronę internetową www.pz.gov.pl. Posiadając Profil Zaufany, można uzyskać także możliwość składania wniosków do innych urzędów, np. stanu cywilnego.

Po przekazaniu wniosku do właściwego urzędu, generowane jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Można je przeglądać lub pobrać w formie pliku XML.