Nawet jeśli posiadasz adnotację o bezterminowym prawie jazdy w swoim dokumencie, konieczna będzie jego wymiana. Kiedy właściwie należy to zrobić? Czy to oznacza, że zmiana przepisów ma wpływ na przeszłość?

Od prawie dziesięciu lat bezterminowe prawo jazdy przestało być normą. Od 19 stycznia 2013 roku każdy dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów posiada określoną datę ważności, która nie przekracza 15 lat. Oczywiście, warunkiem jest zachowanie pełnej sprawności zdrowotnej i brak przeciwwskazań oraz ograniczeń do prowadzenia pojazdów.

Nowela ustawy z 2013 roku wprowadziła również datę ważności dla istniejących już bezterminowych praw jazdy. Osoby, które je posiadają, nie mogą czuć się wyjątkowo, ponieważ ich dokument również straci ważność. Termin ten ustalono na 2033 rok.

W praktyce oznacza to, że wszystkie bezterminowe prawa jazdy muszą zostać wymienione przed rokiem 2033. Co to oznacza dla kierowców?

Nowy przepis postrachem kierowców w 2024. Za to stracisz pojazd

Proces wymiany tych dokumentów rozpocznie się już w 2028 roku i potrwa przez kolejne 5 lat. Jednak data ważności dokumentu nie jest tożsama z ważnością uprawnień do prowadzenia pojazdów. To dwie różne kwestie, które trzeba rozróżnić.

Osoby te nie będą musiały poddawać się badaniom lekarskim, tak jak to ma miejsce w przypadku posiadaczy praw jazdy na określony termin. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule "Badanie lekarskie na prawo jazdy. Co obejmuje, jak przebiega i ile kosztuje?".

Jak wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Po wymianie dokumentu nie będzie on już bezterminowy. Maksymalny okres ważności wynosić będzie również 15 lat. Osoby, które chcą dokonać wymiany, powinny udać się do urzędu i tam złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy. Koszt takiej usługi to 100 złotych, a także opłata ewidencyjna w wysokości 50 groszy. Nie jest to obowiązkowe w przypadku osób, które miały prawo jazdy od momentu jego uzyskania.

Co jest potrzebne do wymiany bezterminowego prawa jazdy?

Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, dostępny w urzędzie.Aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm (zdjęcia z bazy danych nie będą akceptowane).Kopię obecnego prawa jazdy (można ją uzyskać w urzędzie).Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie nowego prawa jazdy (stacjonarna płatność lub przelew).Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kodeksu karnego.Oświadczenie zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.Dowód osobisty (może być wymagany do weryfikacji).Nie jest wymagane badanie lekarskie (dotyczy tylko posiadaczy praw jazdy na określony termin).

Jedno jest pewne, do 2033 roku nikt już nie będzie miał bezterminowego prawa jazdy. Wszystkie osoby, które chcą, aby ich uprawnienia pozostały ważne, muszą dokonać wymiany. Niestety, nie ma możliwości uniknięcia tego obowiązku, a ci, którzy tego nie zrobią, nie będą mogli prowadzić pojazdów na podstawie swojego dotychczasowego prawa jazdy.