Na Łotwie od kwietnia wprowadzono rewolucyjne przepisy dotyczące użytkowania hulajnóg elektrycznych. Z uwagi na skalę wypadków z udziałem tych pojazdów wprowadzono obowiązkową ich rejestrację. W Polsce również pojawiły się głosy sugerujące potrzebę wprowadzenia analogicznych regulacji. Czy rzeczywiście czeka nas rewolucja w przepisach dotyczących rejestracji hulajnóg elektrycznych?

Łotwa rejestruje hulajnogi

Łotwa już od kwietnia tego roku wprowadziła zaostrzone przepisy, które nakładają obowiązek rejestracji hulajnóg elektrycznych. Tylko pojazdy posiadające specjalną naklejkę z numerem rejestracyjnym mogą poruszać się po drogach. Dodatkowo, część użytkowników musi nosić kask podczas jazdy. Te kroki są reakcją na rosnącą liczbę incydentów i nieodpowiedzialne zachowania użytkowników hulajnóg.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych często zachowują się bezmyślnie podczas jazdy, łamią przepisy ruchu drogowego, powodują wypadki oraz pozostawiają hulajnogi w nieodpowiednich miejscach. To wszystko powoduje zagrożenie i zakłóca ruch na drogach i chodnikach.

Portal biznes.interia.pl zapytał Ministerstwo Infrastruktury, czy również rozważa się wprowadzenie podobnych przepisów jak na Łotwie. W odpowiedzi resort przypomina, że obecnie hulajnogi elektryczne nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ponieważ nie są objęte unijnymi ani krajowymi procedurami homologacji typu pojazdu.

Jakie pojazdy podlegają rejestracji w Polsce?

Rejestracja pojazdów jest procedurą administracyjną, konieczną do ich legalnego użytkowania na drogach publicznych. Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, aby dopuścić:

pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny (np. wchodzący w skład kolejki turystycznej), motorower lub przyczepę do ruchu,

- konieczne jest zarejestrowanie pojazdu co potwierdza wydany dowód rejestracyjny i wyposażenie go w tablice rejestracyjne.

Właściciel pojazdu ma obowiązek złożyć wniosek o jego rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od daty:

nabycia go na terytorium Polski,dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Opłaty za tablice rejestracyjne zależą od rodzaju pojazdu:

samochodowe – 80,00 zł,motocyklowe – 40,00 zł,motorowerowe – 30,00 zł,indywidualne – 1000,00 zł,zabytkowe:

-samochodowe – 100,00 zł,

-motocyklowe – 50,00 zł.

Przestrzeganie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów jest kluczowe dla zapewnienia ich bezpiecznego i legalnego użytkowania na drogach.

Hulajnogi elektryczne. Czy będzie obowiązkowa rejestracja?

Anna Szumańska, rzecznik resortu, wyjaśniła, że według obowiązującej ustawy o ruchu drogowym, pojazdy podlegające rejestracji muszą być objęte unijnymi regulacjami w zakresie homologacji pojazdów. Ponieważ hulajnogi elektryczne nie spełniają tego warunku. Nie ma też planów wprowadzenia obowiązku rejestracji w najbliższym czasie.

Dlaczego więc Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmian w przepisach dotyczących rejestracji hulajnóg elektrycznych? Hulajnogi elektryczne są środkiem transportu stosunkowo nowym i różnią się od tradycyjnych pojazdów mechanicznych, takich jak samochody czy motocykle. Ich konstrukcja oraz sposób użytkowania nie zawsze pasują do standardowych regulacji dotyczących homologacji pojazdów.

Wnioski płynące z analizy sytuacji na Łotwie mogą być inspiracją do dyskusji nad dalszymi krokami w zakresie regulacji dotyczących hulajnóg elektrycznych w Polsce. Być może współpraca między organami rządowymi, społeczeństwem oraz producentami pojazdów może prowadzić do opracowania kompleksowego podejścia, które zapewni zarówno swobodę korzystania z hulajnóg, jak i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.