Bezterminowe prawo jady powoli odchodzi do lamusa. Nie jest istotne, czy w dokumencie widnieje adnotacja o braku terminu, niebawem będzie trzeba wymienić dokument. Kiedy dokładnie?

Bezterminowe prawo jazdy już dawno odeszło w niepamięć. Od 19 stycznia 2013 roku każde wydane „prawko” posiada już datę ważności. Najdłużej obowiązuje przez 15 lat – oczywiście, jeśli dany kierowca jest zdrowy i nie posiada żadnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Nowelizacja prawa nie uchroniła osób z bezterminowym prawem jazdy, które zostały wydane przed wprowadzonymi zmianami. Niestety ich dokument również straci ważność, a jego termin docelowo określono na 2033 rok.

Uściślając – do 2033 roku wszystkie bezterminowe prawa jazdy będą musiały zostać wymienione. Co to oznacza dla kierowców? Wymiana dokumentów rozpocznie się w 2028 roku i będzie kontynuowana przez następne 5 lat. Co ważne, termin ważności dokumentu nie jest jednoznaczny z ważnością posiadanych uprawnień. Są to dwie różne sprawy i należy je oddzielić.

Przy wymianie dokumentu, osoby te nie będą musiały przechodzić badań lekarskich (co ma miejsce w przypadku tych osób, które mają terminowo wydany dokument).

Jak należy wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Gdy dokument zostanie wymieniony – straci on swoją bezterminowość. Maksymalny czas także będzie wynosił 15 lat – podobnie jak to ma miejsce w przypadku "plastików" wydanych po 2013 roku. Osoby wymieniające dokument będą musiały pójść do urzędu, gdzie wymienią go na nowy. Koszt wynosi 100 zł oraz 50 gr opłaty administracyjnej.

Co jest potrzebne do wymiany bezterminowego prawa jazdy?

  • Wypełniony wniosek
  • Aktualną fotografię
  • Kopię obecnego prawa jazdy
  • Potwierdzenie zapłaty za wydanie nowego prawa jazdy
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami,
  • Dowód osobisty (może się przydać do wglądu)
  • Badanie lekarskie nie jest potrzebne (potrzebują go osoby, które mają terminowe prawo jazdy)

Do 2033 roku już nikt nie będzie posiadał bezterminowego prawa jazdy. Nie ma możliwości ominięcia prawa. Osoby, które nie dokonają wymiany, nie będą mogły prowadzić pojazdów z użyciem posiadanego prawa jazdy.