Od prawie dziesięciu lat bezterminowe prawo jazdy przestało być normą. Od 19 stycznia 2013 roku każdy dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów posiada określoną datę ważności, która nie przekracza 15 lat. Nowela ustawy wprowadziła również datę ważności dla istniejących już bezterminowych praw jazdy. Kiedy należy je wymienić?

Już od niemal dekady bezterminowe prawo jazdy przestało cieszyć kierowców. Od 19 stycznia 2013 r. każdy dokument upoważniający do prowadzenia pojazdów posiada datę ważności, maksymalnie na 15 lat, pod warunkiem że kierowca jest w pełni zdrowy i nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Bezterminowe prawo jazdy - do kiedy jest ważne?

Nowelizacja ustawy ze stycznia 2013 roku przewiduje również datę ważności dla bezterminowego prawa jazdy wydanego przed zmianami. Osoby posiadające taki dokument nie mogą być zadowolone, bowiem ich prawo jazdy również straci ważność. Termin ustalono na 2033 rok.

W praktyce oznacza to, że wszystkie bezterminowe prawa jazdy muszą zostać wymienione do 2033 roku. Proces wymiany rozpocznie się już w 2028 roku i potrwa przez pięć lat. Warto zauważyć, że termin ważności dokumentu nie jest tożsamy z ważnością posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. To dwie różne kwestie, które należy rozróżnić.

Osoby te nie będą musiały przechodzić badań lekarskich, jak to ma miejsce w przypadku tych, którzy posiadają terminowe prawo jazdy.

Jak wymienić bezterminowe prawo jazdy

Po wymianie dokumentu nie będzie ono bezterminowe. Maksymalny termin również będzie wynosił 15 lat. Osoby, które będą chciały wymienić dokument, muszą udać się do urzędu i tam wymienią dokument na nowy. Koszt takiej usługi to 100 zł oraz 50 gr opłaty ewidencyjnej. Obowiązkowi wykonywania badań podlegają tylko osoby posiadające termin ważności prawa jazdy od czasu jego uzyskania.

Co jest potrzebne do wymiany bezterminowego prawa jazdy?

  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, który jest dostępny w urzędzie
  • Aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm (fotografie, które widnieją w bazie nie przejdą)
  • Kopię obecnego prawa jazdy (oczywiście może zostać wykonana w urzędzie)
  • Potwierdzenie zapłaty za wydanie nowego prawa jazdy (potwierdzenie wpłaty stacjonarnej lub przelewu)
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami,
  • Dowód osobisty (może się przydać do wglądu)
  • Badanie lekarskie nie jest potrzebne (potrzebują go osoby, które mają terminowe prawo jazdy)

Jedno jest pewne, do 2033 roku nikt nie będzie posiadał już bezterminowego prawa jazdy. Wszystkie osoby, które chcą, aby ich uprawnienia były ważne, muszą to zrobić. Niestety nie ma możliwości ominięcia prawa, a osoby, które tego nie zrobią, nie będą mogły prowadzić pojazdów z użyciem dotychczasowego prawa jazdy.