Dostosowanie przepisów do aktualnego stanu potrzeb i wymagań w zakresie zapewniania ładu i bezpieczeństwa operacji lotniczych w przestrzeni powietrznej m.in. przez aktualizację wykazu stref zakazanych i ograniczonych oraz ich granic - zakłada projekt rozporządzenia ministra infrastruktury.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, który w środę ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projektowana zmiana rozporządzenia ministra infrastruktury z 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące "ma na celu dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do aktualnego stanu potrzeb i wymagań w zakresie zapewniania ładu i bezpieczeństwa operacji lotniczych w przestrzeni powietrznej, w szczególności przez aktualizację wykazu stref zakazanych (strefy P) i ograniczonych (strefy R) oraz ich granic; poprawę nieścisłości terminologicznych dotyczących określenia granic poziomych stref".

Autorzy projektu wskazali, że przesłanką do opracowania projektu rozporządzenia "jest potrzeba aktualizacji wykazu stref, w których obowiązują zakazy i ograniczenia, głównie ze względu na dynamicznie zachodzące zmiany topograficzne, brak występowania lub zmianę przesłanek dla ustanowienia danej strefy lub potrzebę relokacji granic istniejących stref (górnej, dolnej lub bocznych)".

"Wprowadzane zmiany przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa lotów nad wyznaczonymi strefami oraz w obszarach chronionych, tam gdzie zostały one utworzone" - napisano.

Jak dodano, ze względu na uzasadnione potrzeby instytucji państwowych, podmiotów sektora paliwowego lub instytucji kultury, wprowadzono nowe nazwy stref, a także m.in. wprowadzono nowe strefy: EP P35 Białobrzegi, EP P36 Gdańsk II, EP P37 Dobrów, EP P38 Osiek. Ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP, utworzono strefę EP R42 Sochaczew. Na wniosek dyrektorów właściwych parków narodowych, zmieniono granice stref m.in. Karkonoskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ skr/