Od nowego roku wejdą w życie zasady odnośnie egzaminów na prawo jazdy. Pojawi się kilka naprawdę istotnych zmian. Nowe regulacje są pokłosiem rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 listopada 2023 r. Szczegółowo opisujemy je w tekście.

Egzaminy na prawo jazdy. Przechowywanie nagrań

Ośrodki egzaminowania będą musiały wyznaczyć konkretne miejsce do przeglądania zarejestrowanego przebiegu części praktycznej egzaminu. Dotychczas Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego miały w obowiązku jedynie przechowywanie tych nagrań i zabezpieczanie ich przed osobami nieupoważnionymi.

Aplikacja mObywatel wystarczy

Osoby zdające egzamin będą mogły potwierdzić swoją tożsamość również za pomocą aplikacji mObywatel. Dotychczasowe przepisy umożliwiały wylegitymowanie się tylko tradycyjną wersją dokumentu, przykładowo dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu.

Popełnisz błąd? Egzaminator nie musi o tym powiedzieć

Od 1 stycznia 2024 r. egzaminator nie będzie miał obowiązku poinformowania zdającego o źle wykonanym zadaniu.Dodatkowo, w trakcie trwania egzaminu nie będzie musiał poinformować, że podjął już decyzję o wyniku negatywnym. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której egzaminator zdecyduje się przerwać egzamin, przykładowo w wyniku rażącego błędu osoby zdającej.

Egzaminy na motocykl. Co się zmieni?

Egzaminator nie będzie mógł prowadzić pojazdu, który jedzie za motocyklistą zdającym egzamin. W samochodzie, według nowych przepisów, powinny się znajdować dwie osoby. Egzaminator zasiądzie na fotelu pasażera i skupi się na obserwowaniu zdającego.

Dodatkowo, egzamin może zakończyć się wynikiem negatywnym z powodu "nieprawidłowego sposobu wykorzystania stroju"

Dokumenty prześlesz do WORD elektronicznie

Dzięki nowym regulacjom prawnym, kandydaci na kierowców będą mogli wysyłać do WORD dokumenty drogą elektroniczną. Takie, które mogą być sygnowane podpisem tradycyjnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.