Prawo jazdy

13 lutego 2018 r.

Przepisy nie zawierają upoważnienia dla organu administracji do odbierania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Prawo jazdy: Kary za fałszywe oświadczenie bardziej realne13 lutego 2018 r.

Osoba składająca wniosek o wydanie prawa jazdy musi złożyć oświadczenie, że nie jest objęta sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Choć informację na ten temat podaje pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 k.k. (który w przypadku poświadczenia nieprawdy przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności), to faktyczne możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności są iluzoryczne.

22 grudnia 2017 r.

u

Prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu? Sprawdź, co ci grozi22 grudnia 2017 r.

1 czerwca b.r. w życie weszła nowelizacja kodeksu karnego zaostrzająca przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej kierowców, którzy spowodowali śmiertelny wypadek lub przyczynili się do poważnego uszczerbku na zdrowiu innej osoby . Obecnie podlegają oni karze więzienia na okres minimalnie 2 lat bez możliwości warunkowego zawieszenia kary.

10 listopada 2017 r.

Egzamin na prawo jazdy

Kursy reedukacyjne zamiast egzaminu. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzi nowy Kodeks drogowy10 listopada 2017 r.

Kierowcy posiadający na swoim koncie wykroczenia drogowe jeszcze tylko przez kilka miesięcy mogą zredukować liczbę posiadanych punktów karnych poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. 4 czerwca 2018 r. zmienią się zasady przypisywania punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe i postępowania z kierowcami, którzy przekroczą ich dozwolony limit. Sprawdź, jakie inne zmiany wprowadzi nowy Kodeks drogowy.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama