Prawo jazdy

16 kwietnia 2018 r.

Starosta nie będzie mógł zatrzymać dokumentu nie tylko osobie, która spieszy się do szpitala – czyli łamie przepisy dla ratowania życia

Starosta odda prawo jazdy nie tylko z powodu ratowania życia16 kwietnia 2018 r.

Sejm uchwalił wreszcie nowelizację ustawy o kierujących pojazdami i prawa o ruchu drogowym, która zmienia przepisy o administracyjnym zatrzymaniu prawa jazdy. Obowiązujące od maja 2015 r. regulacje nakazują zatrzymanie dokumentu na trzy miesiące za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości (o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym) oraz przewożenie zbyt dużej liczny pasażerów (powyżej 2 ponad limit w przypadku osobówek).

14 kwietnia 2018 r.

Pewien kierowca został uznany wyrokiem sądu rejonowego za winnego zarzutu kierowania motorowerem, będąc w stanie nietrzeźwości.

Jechał pijany motorowerem, więc nie ma już szansy na wtórnik prawa jazdy kat. B14 kwietnia 2018 r.

W sytuacji, gdy kierowcę obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem kategorii B – a zatem także AM, A1, A2 lub A - niedozwolone jest wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

13 lutego 2018 r.

Przepisy nie zawierają upoważnienia dla organu administracji do odbierania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Prawo jazdy: Kary za fałszywe oświadczenie bardziej realne13 lutego 2018 r.

Osoba składająca wniosek o wydanie prawa jazdy musi złożyć oświadczenie, że nie jest objęta sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Choć informację na ten temat podaje pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 k.k. (który w przypadku poświadczenia nieprawdy przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności), to faktyczne możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności są iluzoryczne.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane