Projektowane rozporządzenie o liczbę osi napędowych rozszerza katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium kraju. Dane takie będzie przekazywać do ewidencji organ rejestrujący nowy pojazd ciężki - wynika z opublikowanego w piątek projektu.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opublikowano w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Konieczność opracowania projektu rozporządzenia jest konsekwencją nowego Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/247 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów oraz w odniesieniu do procedury sprawozdawczej - podano w uzasadnieniu.

Jak wskazano, unijne rozporządzenie rozszerzyło o liczbę osi napędowych katalog danych, które są wymagane przy sporządzaniu przez państwa członkowskie raportów do Komisji Europejskiej dotyczących nowo rejestrowanych pojazdów ciężkich. Dane te są określone w pozycji nr 3 świadectwa zgodności a także dostępne w dokumentacji homologacyjnej pojazdu - podkreślono.

Zgodnie z uzasadnieniem projektowanego rozporządzenia dane dotyczące liczby osi napędzanych będzie przekazywać do centralnej ewidencji pojazdów organ rejestrujący nowy pojazd ciężki, na podstawie słownikowych danych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, w katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP, dla pojazdów nowo rejestrowanych.

Zaznaczono, że projektodawca nie przewiduje uzupełniania danych dla pojazdów figurujących w centralnej ewidencji pojazdów, które zostały zarejestrowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. 15 maja 2023 r. (PAP)

mk/ skr/