Sprzeczność między przepisami kodeksu karnego a regulacjami ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) sprawia, że choć sąd karny orzeka zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii, starosta na mocy przepisów administracyjnych rozszerza go na inne kategorie pojazdów.