Bezterminowe prawo jazdy. Kiedyś było standardem, teraz nie istnieje. Nawet jeśli w dokumencie posiadamy takową adnotację, będziemy musieli wymienić dokument. Kiedy dokładnie należy to zrobić? Czy prawo w tym przypadku działa wstecz?

Już od niemal dekady bezterminowe prawo jazdy przestało cieszyć kierowców. Z dniem 19 stycznia 2013 r. każdy dokument upoważniający do prowadzenia pojazdów posiada datę ważności. Najdłużej może obowiązywać przez 15 lat - z zastrzeżeniem, że osoba musi być w pełni zdrowa i nie posiada przeciwwskazań oraz ograniczeń do kierowania pojazdami.

Bezterminowe prawo jazdy. Do kiedy jest ważne

Nowelizacja ustawy ze stycznia 2013 roku przewiduje również datę ważności dla bezterminowego prawa jazdy wydanego przed zmianami. Osoby posiadające taki dokument nie mogą mieć powodu do radości, bowiem ich prawko również straci ważność. Termin określono na 2033 rok.

Precyzując - wszystkie bezterminowe prawa jazdy muszą zostać wymienione do 2033 roku. Co to oznacza w praktyce?

Wymiana bezterminowych dokumentów rozpocznie się już w 2028 roku i trwać będzie przez najbliższe 5 lat. Termin ważności dokumentu nie jest równoznaczny z ważnością posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Są to dwie różne sprawy, które należy rozgraniczyć.

Osoby te nie będą musiały przechodzić badań lekarskich, jak to ma miejsce w przypadku tych, którzy posiadają terminowe prawo do prowadzenia pojazdów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule “Badanie lekarskie na prawo jazdy. Co obejmuje, jak przebiega i ile kosztuje?”.

Jak wymienić bezterminowe prawo jazdy

Po wymianie dokumentu nie będzie ono bezterminowe. Maksymalny termin również będzie wynosił 15 lat. Osoby, które będą chciały wymienić dokument, muszą udać się do urzędu i tam wymienią dokument na nowy. Koszt takiej usługi to 100 zł oraz 50 gr opłaty ewidencyjnej. Obowiązkowi wykonywania badań podlegają tylko osoby posiadające termin ważności prawa jazdy od czasu jego uzyskania.

Co jest potrzebne do wymiany bezterminowego prawa jazdy?

  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, który jest dostępny w urzędzie
  • Aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm (fotografie, które widnieją w bazie nie przejdą)
  • Kopię obecnego prawa jazdy (oczywiście może zostać wykonana w urzędzie)
  • Potwierdzenie zapłaty za wydanie nowego prawa jazdy (potwierdzenie wpłaty stacjonarnej lub przelewu)
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, 
  • Dowód osobisty (może się przydać do wglądu)
  • Badanie lekarskie nie jest potrzebne (potrzebują go osoby, które mają terminowe prawo jazdy)

Jedno jest pewne, do 2033 roku nikt nie będzie posiadał już bezterminowego prawa jazdy. Wszystkie osoby, które chcą, aby ich uprawnienia były ważne, muszą to zrobić. Niestety nie ma możliwości ominięcia prawa, a osoby, które tego nie zrobią, nie będą mogły prowadzić pojazdów z użyciem dotychczasowego prawa jazdy.