Prawo jazdy to obok dowodu osobistego dokument, który w ostatnim czasie zyskał miano „obowiązkowego”. Zdarza się, że w dużych aglomeracjach młode osoby odwlekają decyzję pójścia na „prawko”, ponieważ mogą korzystać z dobrze działającej komunikacji miejskiej i dojechać wszędzie, gdzie chcą. Za to w małych miastach i wsiach prawie każdy 18-latek zapisuje się na kurs. Jak to zrobić krok po kroku? Wyjaśniamy!

Decyzja młodych ludzi o rozpoczęciu kursu prawa jazdy jest oczywista. Dalekie odległości do szkoły i pracy sprawiają, że prawo jazdy staje się nieodzownym dokumentem. Czy zatem każdy może taki dokument wyrobić?

Aby móc starać się o uzyskanie prawa jazdy należy posiadać polskie obywatelstwo. Obcokrajowiec, który chciałby uzyskać taki dokument w Polsce, musi przedstawić potwierdzenie pobytu na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w roku.Dodatkowe każda kategoria wymaga również osiągnięcia określonego wieku. Np. prawo jazdy kategorii B może uzyskać tylko osoba, która ukończyła 18 lat.

Prawo jazdy kategorii B - Profil Kandydata na Kierowcę

Od 2014 roku obowiązują nowe przepisy, które regulują procedury w stosunku do osób, które pragną uzyskać prawo jazdy. Przygodę z „prawkiem” należy rozpocząć od wizyty w wydziale komunikacji i uzyskania numeru PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Numer ten pozwala przejść kolejne procedury zapisu w szkole jazdy. Dzięki niemu przyszły kierowca będzie widoczny w systemie, a to pozwoli mu przystąpić do kursu. Wyrobienie numeru PKK jest całkowicie darmowe. Nie mniej za niektóre dokumenty, jakie należy dostarczyć z kompletnym wnioskiem, należy zapłacić.

Numer PKK kandydat na kierowcę otrzymuje na kartce, którą musi przedstawić w szkole jazdy oraz gdy będzie przystępował do egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym.

Aby otrzymać numer PKK, należy złożyć komplet dokumentów:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie,
  • aktualne zdjęcie,
  • dokument, który potwierdzi adres zameldowania (może to być np. stary dowód osobisty lub zaświadczenie z urzędu gminy),
  • zgodę rodziców na rozpoczęcie kursu (jeśli niebawem kończysz 18 lat),
  • oświadczenie psychologiczne (dotyczy tylko niektórych kategorii prawa jazdy).

Wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami można złożyć zarówno osobiście, jak i listownie. Należy je dostarczyć do urzędu starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania.

Prawo jazdy B i obowiązkowe badanie lekarskie

Lekarz jest osobą decyzyjną, która stwierdza czy kandydat może zostać potencjalnym kierowcą. Każdy z ubiegających się o dokument musi udać się na badanie, aby otrzymać orzeczenie o możliwości prowadzenia pojazdów. Warto skontaktować się z danym ośrodkiem szkolenia kierowców, ponieważ z reguły to właśnie tam otrzymamy kontakt do współpracującego ze szkołą jazdy lekarzem. O szczegółach badania na kierowcę pisaliśmy w artykule „Badanie lekarskie na prawo jazdy. Co obejmuje, jak przebiega i ile kosztuje?” Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, można przejść do kolejnej procedury.

Kurs na prawo jazdy B

Aby móc przystąpić od egzaminu (zarówno teoretycznego, jak i praktycznego) należy zapisać się na kurs na prawa jazdy. Gdy posiadamy już numer PKK, możemy tego dokonać w dowolnie wybranej szkole jazdy. To w niej przyszli kierowcy zgłębią techniki obsługiwania pojazdów oraz bezpiecznego poruszania się na drodze, a to pozwoli przystąpić do decydującego egzaminu.

Kurs teoretyczny na prawo jazdy B

Po dokonaniu wszelkich formalności można bez przeszkód przystąpić do kursu na prawo jazdy. Ten składa się z dwóch etapów: kursu teoretycznego oraz praktycznego.

Kurs teoretyczny na prawo jazdy trwa 30 godzin. Należy jednak zaznaczyć, że jedna godzina to godzina lekcyjna, czyli trwa 45 min. Po czasie spędzonym na w sali wykładowej, w tym również na rozwiązywaniu testów – przyszli kierowcy mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy B

Rozpoczynając egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B, musimy posiadać ukończone 18 lat. To pierwszy sprawdzian, który musimy zakończyć z pozytywnym wynikiem, aby móc przystąpić do praktyki. Na egzamin teoretyczny można zapisać się osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W tym celu należy zabrać ze sobą numer PKK, potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin – oraz, co bardzo ważne, dowód osobisty lub paszport. Koszt egzaminu teoretycznego na prawo jazdy wynosi na chwilę obecną 30 zł, chociaż już od wielu miesięcy trwają rozmowy, aby tę kwotę zwiększyć.

Jeśli egzamin zostanie zakończony wynikiem negatywnym, kursant ma prawo do nielimitowanej liczby podejść do egzaminu. Egzamin praktyczny składa się z 32 pytań. Pozytywny wynik jest przeznaczony dla osób, które zdobędą co najmniej 68 pkt na 74 punkty możliwe do zdobycia. Kursant może zatem stracić tylko 6 pkt. Nie jest to jednak równoznaczne z możliwością popełnienia 6 błędów. Każde pytanie jest oznaczone inną wartością punktów, a najwyższa z nich to 3 pkt za jedno pytanie. Podczas trwania egzaminu, przy każdym pytaniu pojawia się liczba punktów możliwych do uzyskania. Warto wiedzieć, że osobie, której nie uda się zdać egzaminu, przysługuje prawo do sprawdzenia błędnych odpowiedzi.

Co ważne, jeśli osoba zakończy egzamin z wynikiem pozytywnym, to jego ważność (wbrew powielanym mitom) jest bezterminowa. Oznacza to, że dana osoba może przystąpić do egzaminu praktycznego w dowolnym momencie.

Kurs praktyczny na prawo jazdy B

Jest do drugi z obowiązkowych elementów, który musi odbyć przyszły kierowca. Ta część składa się z 30 godzin zajęć praktycznych. Te trwają standardowo 60 minut. Niestety, w wielu mniejszych miejscowościach, czas ten obejmuje także dojazd do miejsca zdawania egzaminu, a nie tylko praktyczną jazdę po obszarze egzaminacyjnym. W zakres zajęć wchodzą wszystkie zadania, które obejmuje egzamin praktyczny tj. jazda po placu manewrowym, obsługa pojazdu, i oczywiście jazda w ruchu miejskim. Dodatkowo każdy potencjalny kierowca musi posiąść wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Po tym czasie kursant, przynajmniej w teorii, powinien być gotowy do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy B

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest etap na placu manewrowym. To tam przyszli kierowcy mierzą się z podstawowymi elementami obsługi pojazdów oraz kilkoma prostymi zadaniami tj. jazda po łuku czy ruszanie na wzniesieniu. Jeśli uda się zakończyć wszystkie zadania pozytywnie – można ruszać w miasto. A tam wszystko może się zdarzyć. Kursant wykonuje zadania w ruchu drogowym, które egzaminator ocenia w każdym aspekcie. Minimalny czas trwania egzaminu praktycznego to 40 minut. Egzaminator może zakończyć go już po 25 minutach (i nie mówimy tutaj o negatywnym wyniku). W przypadku tego mniej optymistycznego zakończenia, jakim jest oblanie egzaminu – przyszłemu kierowcy przysługuje dokładne omówienie przyczyn negatywnego wyniku.

Ile kosztuje prawo jazdy B w 2022 roku?

Całkowite koszty prawa jazdy w ostatnim czasie bardzo wzrosły, a będą prawdopodobnie jeszcze wyższe. Obecnie próżno szukać kursu, który byłby tańszy niż 2000 złotych. I to jest główny koszt, który ponosi kursant. Do tego dochodzi 200 zł za badanie lekarskie i 100,50 zł za wyrobienie dokumentu. Egzamin praktyczny i teoretyczny to kolejne 170 zł. Dodatkowo trzeba doliczyć koszt fotografii, które trzeba załączyć z wnioskiem. Sumarycznie kwota opiewa w granicy blisko 2500 złotych. Wszystko oczywiście, jeśli egzamin uda się zaliczyć w pierwszym terminie. Każde potknięcie to dodatkowe koszty, które i tak nie są niskie.

Kategoria B prawa jazdy upoważnia do kierowania innymi pojazdami

Zmiany w prawie weszły 22 grudnia 2018 r. Wtedy to zwiększył się zakres pojazdów, które można prowadzić, posiadając tylko prawo jazdy kat. B. Wcześniej dokument ten upoważniał tylko do prowadzenia samochodów osobowych. Obecnie zakres ten został zwiększony o motocykle, nawet te trójkołowe, których pojemność silnika nie przekracza 125 cm3. Warunkiem jest to, aby prawo jazdy posiadać minimum od 3 lat.