Minimalne stawki ich wynagrodzeń zostaną zlikwidowane do końca roku – przewiduje ustawa, nad którą pracuje resort rozwoju. Zmiany wymusiła Bruksela.
Jak ustaliliśmy, 25 lutego 2016 r. do Polski skierowana została tzw. uzasadniona opinia. Komisja Europejska wezwała w niej do podjęcia konkretnych działań w sprawie uregulowania kwestii stawek minimalnych za usługi rzeczników patentowych. Brak reakcji po stronie ustawodawcy mógłby się skończyć wniesieniem przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dotkliwymi karami. Dlatego w Ministerstwie Rozwoju rozpoczęto prace nad zmianą przepisów.
Na bakier z zasadami