Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra spraw wewnętrznych w sprawie oznakowania fotoradarów.
RPO przypomina, że od 28 czerwca 2011 r., kiedy zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 133, poz. 772), obudowy fotoradarów powinny być żółte, a z dróg miały zniknąć wszystkie atrapy takich urządzeń.
Tymczasem kierowcy skarżą się do RPO na przypadki, kiedy do nieoznaczonych odpowiednio atrap instalowane są urządzenia rejestrujące.
– Skargi na nieodpowiednio zainstalowane fotoradary oraz sposób ich oznakowania powtarzają się. Nie prowadzimy przy tym rozróżnienia, czy chodzi o urządzenia, które leżą w gestii Inspekcji Transportu Drogowego czy Straży Miejskich – mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z biura RPO.
– Dlatego chcemy, by MSW sprawdziło, czy takie uchybienia mają miejsce, czy obowiązujące przepisy są respektowane– dodaje Kolendowska-Matejczuk.
– Ze wstępnych ustaleń, jakie uzyskaliśmy od policji, wynika, że straże miejskie nie stosują atrap – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW.