Liczba mandatów za wykroczenia zarejestrowane fotoradarami, ich wysokość czy liczba wniosków skierowanych do sądów o ukaranie kierowców – takie dane będzie musiała odnotowywać w ewidencji straż miejska.

Kto zarabia najwięcej

Wymóg ten wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży, która zacznie obowiązywać już 14 marca.