W pierwszych dwóch miesiącach protestu policjanci nałożyli mandaty na kwotę o 85 mln zł niższą niż rok temu. Przy 50 proc. ich ściągalności budżet straci 42,5 mln zł.
Trwający już trzeci miesiąc protest policjantów, przejawiający się głównie w stosowaniu pouczeń zamiast nakładania grzywien, spowodował gwałtowny spadek przychodu budżetu państwa. Tylko w lipcu (protest rozpoczął się 10 lipca) funkcjonariusze wystawili aż o 69 proc. mniej mandatów niż rok temu, a w sierpniu aż o 84 proc. mniej. Łączna kwota, na jaką opiewały wystawione mandaty w lipcu, była o 39,6 mln zł niższa niż rok wcześniej. A w sierpniu niższa aż o 45,5 mln zł – wynika z danych Ministerstwa Finansów. To spadek przychodów z tego tytułu odpowiednio o 60 i 71 proc.

Cierpi budżet…