Zamiast dwóch stawek jedna, 10-procentowa. Minimalna opłata obniżona do 100 zł. Takie zmiany w egzekucji przewiduje nowa ustawa o kosztach komorniczych.
Dziś stawki opłat reguluje ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) i uzależnia je od sposobu prowadzenia egzekucji. I tak w przypadku świadczeń pieniężnych komornik pobiera 15 proc. wartości dochodzonego długu, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli egzekucja była prowadzona z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ZUS, KRUS, zasiłków, dodatków czy stypendiów, opłata wynosi już 8 proc., ale mniej niż 1/20 przeciętnej pensji i nie więcej niż jej dziesięciokrotność.
Uproszczenie stawek