Komornicy na listach adwokatów niewykonujących zawodu to nieporozumienie – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości i domaga się usunięcia ich z palestry.
Coraz więcej komorników chce zabezpieczyć się przed niepewną przyszłością, wpisując się na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Informowaliśmy o tym już na początku roku, ale w ostatnich miesiącach zjawisko przybrało na sile. Od kwietnia aż 50 komorników (z 1530) wpisało się na listy adwokatów. A mowa tylko o osobach, które pomimo dokonania wpisu nie przestały być egzekutorami.
Wszystkiemu jest winna projektowana ustawa, której efektem będzie zmiana zasad wykonywania tego zawodu i obniżka zarobków. Sami zainteresowani uważają, że planuje się ich „upaństwowienie bez upaństwowienia”.