Domaganie się wyegzekwowania zasądzonej kwoty i poparcie żądania dwoma załącznikami nie wystarczy, aby komornik rozpoczął prowadzenie egzekucji.
Treść wniosku ma istotne znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ komornik jest związany zawartym w nim żądaniem co do świadczenia, które ma być spełnione, oraz sposobu przeprowadzenia egzekucji. Dlatego pismo do komornika w sprawie ściągnięcia zadłużenia należy oznaczyć jako wniosek o egzekucję, podać organ egzekucyjny, do którego jest skierowany, i bardzo precyzyjnie go sformułować. Szczególnie istotne jest to zwłaszcza przy egzekucji pieniężnej. We wniosku trzeba przede wszystkim wskazać:
- dane wierzyciela i dłużnika (imię, nazwisko albo nazwę firmy, adres bądź siedzibę, natomiast w przypadku dłużnika można jeszcze dodatkowo podać NIP lub PESEL),