W większości spraw dotyczących najmu pojazdów powoływano biegłych. A to rodzi dodatkowe koszty.
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przeanalizował 400 spraw toczących się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r. Okazało się, aż w 247 sąd powoływał biegłego, który miał m.in. obliczyć dzienną stawkę czynszu najmu pojazdu zastępczego. Jak podkreśla autor raportu dr hab. Marcin Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie ta kwestia jest jedną z najbardziej spornych w sprawach dotyczących najmu pojazdu.
Przedłużanie postępowań