Na wstępie warto zaznaczyć, że wiek dziecka, które może latać, nie jest zazwyczaj w żaden sposób ograniczony. Decydujące mogą się okazać względy medyczne, jednak dotyczą one noworodków. Warto jednak wiedzieć, że niektóre linie lotnicze, ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z wymogami firm ubezpieczeniowych, niemowlętom od 8 dni do 23 miesięcy musi towarzyszyć pasażer, który ma ukończone 16 lat, a na jednego opiekuna może przypadać jedno niemowlę. Nasza czytelniczka wybiera się na wakacje z partnerem i jednym dzieckiem, pod tym względem spełnia więc wszystkie wymogi.
Reklama

Reklama
Pani Małgorzata zastanawia się, czy będzie mogła dopisać do paszportu swoje dziecko. Już od kilku lat nie jest to możliwe (od czerwca 2012 r.), a dziecko – niezależnie od wieku – aby opuścić granice Polski, musi legitymować się dowodem osobistym lub paszportem (w przypadku wyjazdów poza granice strefy Schengen). Należy też pamiętać, że wyjazd za granicę należy do istotnych spraw dziecka. Oznacza to, że decyzję muszą podjąć oboje rodzice, chyba że jedno z nich nie żyje, zostało pozbawione władzy rodzicielskiej (lub ma ją ograniczoną) lub gdy nie zostało ustalone ojcostwo. Zgoda obojga rodziców jest też konieczna, by móc uzyskać dla dziecka dokument. Muszą być oboje obecni przy składaniu wniosku. Przy odbiorze dokumentu może być już obecny tylko jeden z rodziców. Istotne jest jednak, że sam fakt wyrażenia przez rodzica zgody na wydanie dowodu lub paszportu nie oznacza zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju. Jeśli rodzic wyjeżdża sam z dzieckiem, powinien mieć przy sobie zgodę wyrażoną przez drugiego rodzica, najlepiej w formie aktu notarialnego. W razie konfliktu drugi rodzic może wówczas złożyć zawiadomienie o uprowadzeniu dziecka. Wymogi związane z wydaniem paszportu dla dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego są podobne. W obu przypadkach niezbędna jest zgoda obojga rodziców.
Uwaga! Jeśli tylko matka wyjeżdża na wakacje z dzieckiem spoza związku małżeńskiego, a dziecko nosi nazwisko ojca, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo.
Należy pamiętać, że do wydania paszportu konieczne jest jedno zdjęcie dziecka (kolorowa fotografia spełniającą wymogi biometrii), niezbędny jest też numer PESEL. Dla dzieci do 5. roku życia wyrobienie paszportu kosztuje 30 zł. Warto też pamiętać, że zgodnie z prawem paszport wydany dla dziecka do 13. roku życia jest ważny 5 lat. Jeśli jednak wyrabiamy paszport dla niemowlęcia, to należy mieć na uwadze, że np. po czterech latach paszport będzie ważny wedle prawa, ale podczas kontroli celnej dziecko może nie zostać przepuszczone, bo zdjęcie nie będzie aktualne. Dlatego w przypadku tak małego dziecka, niezależnie od przepisów, lepszym rozwiązaniem jest wyrabianie dokumentu na bieżąco.
Podstawa prawna
Art. 97 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082). Art. 14, art. 18 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 758).