Podróż w ramach Unii z psem, kotem czy fretką jest dozwolona, choć podlega różnym ograniczeniom w poszczególnych krajach. Zwierząt towarzyszących w podróży może być maksymalnie 5 i wszystkie muszą mieć odpowiednie mikroczipy oraz ważne paszporty z adnotacjami o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Czeka nas podróż zagraniczna (np. urlopowa) i chcemy ją odbyć wraz z naszym psem, kotem lub fretką. Co wówczas? Jeszcze przed wyjazdem trzeba nasze zwierzęta odpowiednio przygotować. Każde podróżujące po Unii Europejskiej zwierzę (w celach niehandlowych, czyli prywatnych) musi mieć swój paszport wystawiony przez lekarza weterynarii.

Przepisy unijne dotyczące przewozu zwierząt dzielą się na te dotyczące przewozu na potrzeby prywatne oraz przepisy przewozu handlowego. Tutaj zajmiemy się tylko przewozem na potrzeby prywatne, np. na wakacje. Podstawowym aktem prawa unijnego w zakresie przewozu zwierząt domowych między państwami UE w celach prywatnych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (link do tekstu na końcu). Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym kraju członkowskim Unii. Obowiązuje zatem także Polaków podróżujących po Unii ze swoimi zwierzętami.

Mikroczip

Reklama

Po pierwsze zwierzęta przewożone za granicę muszą posiadać mikroczip. Mikroczip musi spełniać ściśle określone wymagania i odpowiadać standardowi ISO 11784. Odpowiednie urządzenie powinno umożliwiać odczytanie nazwiska oraz adresu właściciela przy pomocy czytnika zgodnego z normą ISO 11785. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić w przypadku transportu zwierząt za granicę jest wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie. Trzeba wziąć pod uwagę, że takie szczepienie jest ważne dopiero po upływie 21 dni od jego dokonania, jeśli jest wykonane po raz pierwszy u psa powyżej 3 miesiąca życia. W przypadku szczepienia wykonywane po raz kolejny, jest ono ważne od razu. Należy także pamiętać, że data podania szczepionki nie może być wcześniejsza od daty wszczepienia mikroczipu. Organizując transport zwierzęcia trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że do większości krajów UE nie można wwozić zwierząt, które mają mniej niż 3 miesiące.

Piecza właściciela

Zwierzę w podróży po krajach Unii musi być pod bezpośrednią pieczą właściciela, który odpowiada za ewentualne szkody przez nie spowodowane. Pod pewnymi warunkami zwierzę może podróżować po UE także pod opieką osoby upoważnionej. Dozwolone jest to gdy:

  • osoba upoważniona ma pisemne umocowanie od właściciela oraz
  • podróż zwierzęcia odbywa się maksymalnie do 5 dni przed lub po podróży właściciela

Maksymalnie 5

Łączna liczba zwierząt domowych (psów, kotów, fretek) w jednej podróży pomiędzy krajami UE może wynieść maksymalnie pięć. W drodze odstępstwa, maksymalna liczba może przekroczyć 5 tylko wtedy, gdy łącznie spełnione trzy warunki:

  • podróż odbywa się w celu wzięcia udziału w konkursach, wystawach i imprezach sportowych lub w szkoleniu dla takich imprez
  • właściciel dysponuje pisemnym dowodem, że zwierzęta są rejestrowane zarówno do wzięcia udziału w wydarzeniu lub w związku z organizacją takich wydarzeń
  • zwierzęta są starsze niż sześć miesięcy

W przypadku gdy maksymalna liczba zwierząt przekracza 5, a powyższe trzy warunki nie są spełnione łącznie, wówczas psy, koty i fretki muszą spełniać wymagania dotyczące zdrowia zwierząt stosowanych w przewozie handlowym (komercyjnym) lub wwozu na teren Unii. Jeżeli podróż zwierząt domowych nie jest spowodowany przez właściciela (odbywa się bez niego i bez osoby przez niego upoważnionej), wówczas niezależnie od liczby takich zwierząt, muszą one spełniać surowsze wymogi zdrowia przewidziane dla zwierząt w obrocie handlowym oraz imporcie na teren Unii.

Poszczególne państwa Unii Europejskiej mają także szczegółowe regulacje dotyczące wwożonych zwierząt domowych. Dlatego trzeba się dokładnie zapoznać z przepisami, które obowiązują w danym państwie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy w kraju, do którego planowany jest transport obowiązuje kwarantanna lub przeprowadzana jest obowiązkowa kontrola weterynaryjna. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ kosztami tego typu czynności obarczany jest właściciel zwierzęcia.

Więcej informacji o unijnych przepisach dot. przewozu zwierząt, lista certyfikowanych laboratoriów oraz adresy stron www służb weterynaryjnych w państwach UE znajduje się tutaj.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych
(zobacz tekst w języku polskim)