Choć do większości krajów w Europie, także tych niebędących członkami Unii Europejskiej możemy wjechać posiadając jedynie ważny dowód osobisty, paszport będzie nam potrzebny do zrealizowania bardziej odległych podróżniczych marzeń. Przeczytaj, co należy zrobić, aby otrzymać paszport.

Gdzie składa się wniosek o paszport?

W celu złożenia wniosku paszportowego musisz udać się do najbliższego urzędu osobiście. Należy mieć na uwadze, że czynności tej nie wykonamy przez pełnomocnika. Dlaczego? Urzędnik zobowiązany jest bowiem pobrać twoje odciski palców. Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się dane biometryczne – czyli takie, które możliwe są do odczytania jedynie przez komputer. Są to i wizerunek twarzy oraz odciski palców — z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

Co ważne, od 2013 r. wniosku o paszport nie trzeba składać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Możesz udać się wiec do dowolnego organu paszportowego w kraju. Możliwe jest także wyrobienie paszportu za granicą – w placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz otrzymać paszport, razem z wnioskiem musisz załączyć kilka istotnych dokumentów. Oto one:

• dowód uiszczenia opłaty paszportowej lub dokument do wglądu potwierdzający zwolnienie z tej opłaty lub przysługująca ulgę;
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.


Ile to kosztuje?

Opłata za wydanie paszportu co do zasady wynosi 140 zł. Wielu grupom przysługują jednak zniżki. 50% ulgi otrzymasz jeśli:

• jesteś uczniem albo studentem,
• jesteś emerytem,
• jesteś rencistą,
• jesteś osobą niepełnosprawną,
• utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
• przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
• dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,
• jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
• jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.35 zł zapłacisz jeśli:

• masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
• jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Za paszport nic nie zapłacą osoby jeśli:

• mają ponad 70 lat,
• przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z Twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
• dostają zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z Twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
• twój paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
• jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa - nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.Jeśli złożyłeś wniosek o paszport i chcesz sprawdzić, czy możesz już odebrać dokument, możesz zrobić to tutaj >>. Wystarczy, że podasz numer twojej sprawy.

Na otrzymanie paszportu trzeba będzie poczekać do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składany był on jednak w konsulacie, proces ten może potrwać dłużej.