Zgodnie z konstytucją i ustawą o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji przysługuje wszystkim obywatelom. Urzędy zawężyły ten krąg wyłącznie do osób pełnoletnich.
Niepełnoletni Tymon zwrócił się 21 listopada 2015 r. do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (mającej status instytutu badawczego) z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakich zasadach prywatna spółka Agora wydzierżawiła domeny Polska.pl oraz Poland.pl.
NASK jednak zamiast udostępnić informację lub odmówić np. z powodu ryzyka naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy, wezwała młodego obywatela do złożenia oświadczenia o pełnoletności. Ten tego nie uczynił, wskazując, że z żadnego przepisu nie wynika obowiązek dokumentowania swojego wieku przy ubieganiu się o dostęp do informacji publicznej. – Mimo ponagleń NASK nie udostępniła mi umowy i ignorowała moje listy – żali się Tymon, który zwrócił się po pomoc do rzecznika praw dziecka. Ten jednak, jak wskazuje chłopak, odmówił zajęcia się sprawą. Dlaczego? Tego nie wiemy. Biuro Rzecznika Praw Dziecka nie odpowiedziało na nasze zapytanie.