Prawie 3 tys. spraw przypadało średnio na jednego sędziego rejonowego na koniec 2019 r. Tak źle jeszcze nie było. Jakby tego było mało, rośnie liczba wakatów orzeczniczych.

Z najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w zeszłym roku tylko w sądach rejonowych toczyło się niemal 19 mln spraw. Do tego należy dodać prawie 1,2 mln postępowań prowadzonych w sądach okręgowych oraz nieco ponad 153 tys. w sądach apelacyjnych. To oznacza, że w zeszłym roku w toku było ponad 20 mln spraw.