Reklama

Wybór nowego prezesa Izby Karnej jest konieczny po przejściu w stan spoczynku w połowie lutego sędziego Stanisława Zabłockiego - dotychczasowego prezesa Izby Karnej.

"Wyłoniona trójka kandydatów zostanie teraz zaopiniowana przez I prezes SN i wraz z opiniami protokół wyborów przesłany zostanie do prezydenta, którego zadaniem jest powołanie prezesa Izby Karnej" - przekazał dziennikarzom sędzia Laskowski.

Jak dodał po przejściu w stan spoczynku sędziego Zabłockiego I prezes SN powierzyła tymczasowo kierowanie pracami tej Izby sędziemu Wiesławowi Kozielewiczowi, który w czwartek prowadził zgromadzenie sędziów tej Izby. Laskowski przypomniał, że według przepisów "takie tymczasowe kierowanie Izbą może trwać maksymalnie sześć miesięcy".

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym "prezes SN jest powoływany przez prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". "Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN" - stanowi ustawa.