Otrzymanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nie kończy procedury uwłaszczeniowej. Istotnym elementem, którego należy dopilnować, jest wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej.

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego wysyłane jest zarówno do dotychczasowego użytkownika wieczystego, jak i do właściwego sądu wieczystoksięgowego. To właśnie tam, z urzędu, bez dodatkowych opłat, zostaną dokonane odpowiednie wpisy w dziale II i III księgi wieczystej.

W dziale II księgi wieczystej ujawnia się przede wszystkim informacje o tym, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo uprawnionym z tytułu spółdzielczego prawa. W dziale III znajdziemy natomiast wpisy dotyczące praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń.

- Są to np. prawa wynikające z podziału do korzystania, służebności, ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, ostrzeżenia o toczącej się egzekucji, roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży, czy też roszczenie o wniesienie opłaty przekształceniowej, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wyjaśnia zastępca notarialny Emilia Szczypińska z kancelarii notarialnej Magdaleny Witkowskiej.

Otrzymałeś zaświadczenie? Wnieś opłatę

Na zaświadczeniu o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność znajdziesz informacje dotyczące wniesienia opłaty przekształceniowej. Należy pamiętać, że nawet jeśli nie otrzymałeś zaświadczenia do 31 grudnia 2019 r. masz możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej. Wystarczy, że taki zamiar zgłosisz w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia o przekształceniu.

Niezależnie czy opłatę przekształceniową wniosłeś w częściach czy jednorazowo, w terminie 30 dni od uregulowania należności organ wyda ci specjalne zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej.

Dokument ten jest niezwykle istotny, gdyż należy go załączyć do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. - Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie opłaty przekształceniowej właściciel nieruchomości powinien udać się do właściwego sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości i złożyć wniosek wraz z niniejszym zaświadczeniem o wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej – tłumaczy Emilia Szczypińska.

Jak dodaje, ustawa nie przewiduje konkretnego terminu na wniesienie wniosku o wykreślenie roszczenia opłatę. Można go złożyć w dowolnym momencie po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego uregulowanie tej opłaty.

Ile kosztuje wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej?

Koszty związane ze złożeniem wniosku o wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej będziesz musiał niestety pokryć z własnej kieszeni. W przypadku, gdy wnosiłeś opłatę przekształceniową jednorazowo, będzie to 250 zł, natomiast w pozostałych przypadkach – 75 zł.

Nie otrzymałeś zaświadczenia o przekształceniu?

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zaświadczenia o przekształceniu we własność, nie musisz się niczym przejmować. Pomimo tego, że 31 grudnia 2019 r. upłynął termin na ich wydawanie przez właściwe organy, muszą one doręczyć także zaległe zaświadczenia. Dokumenty te będą miały również pełną moc prawną. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać na doręczenie właściwego pisma.