Kolejne cztery zgromadzenia przedstawicieli sędziów podjęły decyzję o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandydatów na sędziów. To efekt zeszłotygodniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.
„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu do czasu zagwarantowania powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej” – czytamy w podjętej wczoraj uchwale.
W podobnym tonie wypowiedziały się także Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej, ZPS SO we Wrocławiu oraz ZPS SO w Białymstoku. To kolejne organy samorządu sędziowskiego, które nie chcą uczestniczyć w procedurze konkursowej prowadzonej przez obecną KRS. Wcześniej, nie czekając na decyzję TSUE, podobne decyzje podjęło jeszcze kilka innych zgromadzeń, w tym m.in. ZPS SO w Warszawie.
Na wyrok TSUE zareagowały także organizacje pozarządowe. Trzynaście z nich wydało wspólne stanowisko. Apelują w nim do wszystkich władz polskich o pełne wykonanie orzeczenia. „Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ponadnarodowej integracji europejskiej” – czytamy w dokumencie.
Organizacje, wśród których jest m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Fundacja im. Stefana Batorego, ostrzegają, że jeżeli wyrok TSUE nie zostanie zrealizowany szybko i w zgodzie ze standardami europejskimi, to nieuchronnie dojdzie do bezprecedensowego chaosu w systemie prawnym. „Orzeczenia polskich sądów nie będą przede wszystkim korzystać z zasady wzajemnego zaufania i uznawania w innych państwach członkowskich UE” – piszą. Zdaniem autorów stanowiska obowiązek wykonania wyroku TSUE ciąży nie tylko na ustawodawcy czy KRS, ale także na prezesach sądów i samych sędziach.