Grunt rolny do 1 ha znów będzie można sprzedać mieszczuchowi. Inwestorzy łatwiej kupią też od rolników ziemie położone w administracyjnych granicach miast.
Od opublikowania pierwszej wersji projektu przepisów, który ma łagodnie poluzować zasady sprzedaży nieruchomości rolnych, minął już ponad rok. Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało właśnie jego czwartą odsłonę i zadeklarowało, że uzgodnienia międzyresortowe zamkną się przed końcem listopada.

Obietnica ministra