Sąd Najwyższy, opowiadając się za bezproblemowym zbywaniem nieruchomości rolnych na rzecz osób bliskich, otworzył furtkę do obejścia ograniczeń ustawy o obrocie ziemią.
To pierwsze komentarze do czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 24/17). SN wskazał w niej, że zbywający nieruchomość rolną osobie bliskiej nie musi pytać sądu o zgodę. Nawet jeśli chce to uczynić przed upływem 10 lat od momentu, gdy stał się właścicielem gruntu.
Chodzi o nieruchomości, których nabycie nastąpiło po wejściu w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 – dalej u.k.u.r.). Tej, która obowiązuje od 30 kwietnia zeszłego roku i istotnie ograniczyła obrót ziemią.