Podwyższenie kar, ograniczenie możliwości warunkowego zwolnienia, częstsze odwieszanie wyroków i mniejsza premia „za kumulację” przestępstw – takie zmiany przewiduje projekt autorstwa MS.
Nowelizacja, jak mówił wczoraj Zbigniew Ziobro, to część pakietu zmian w prawie, który ma przywrócić Polakom wiarę w sprawiedliwość i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Mają temu służyć skuteczniejsze mechanizmy pozwalające karać sprawców stosunkowo drobnych, ale z punktu widzenia pokrzywdzonych bardzo uciążliwych przestępstw oraz zaostrzenie kar dla najgroźniejszych, najbrutalniejszych sprawców.
Klaps penitencjarny