W nowym kodeksie karnym udział w pobiciu będzie odrębnym przestępstwem surowiej karanym niż udział w bójce. W przypadku spowodowania skutku śmiertelnego sprawca trafi do więzienia nawet na 15 lat.
Dziś niezależnie od tego, czy sprawca bierze udział w bójce czy w pobiciu, kodeks karny przewiduje takie same kary. Ich wysokość zależy od skutku czynu. I tak, zgodnie z art. 158 par. 1 k.k., jeśli następstwem jest narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu, wówczas maksymalna kara wynosi 3 lata pozbawienia wolności. Jeśli pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to sąd może zastosować karę od 6 miesięcy do 8 lat. Udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Tymczasem, jak zauważa dr Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, istnieje fundamentalna różnica pomiędzy bójką a pobiciem. – Pobicie jest czynem o wiele bardziej karygodnym, gdyż jest to de facto napaść na bierną ofiarę. Bójka zaś wymaga aktywności dwóch stron, które biorą w niej udział często dobrowolnie – tłumaczy dr Warchoł.