Prokurator generalny chce, by TK skontrolował wewnętrzne prawo stanowione przez samorząd adwokacki. Eksperci mówią: to niedozwolone
Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie trafił wniosek prokuratora generalnego o stwierdzenie niezgodności jednej z uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej z ustawą zasadniczą.
Zbigniew Ziobro, PG i minister sprawiedliwości, uważa, że skoro sąd konstytucyjny może oceniać ustawy, nic nie stoi na przeszkodzie, by orzekał także w sprawie niektórych uchwał. Jakkolwiek bowiem są przyjmowane przez samorząd zawodowy, to często wywierają skutki dla całego społeczeństwa. Problem w tym, że od oceniania zgodności uchwał korporacji prawniczych z ustawami jest Sąd Najwyższy. Zakwestionowana uchwała pozwala na ustanawianie kontrowersyjnego depozytu adwokackiego.