Czy Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność z ustawą zasadniczą uchwały samorządu adwokackiego? Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uważa, że tak. Skierował już w tej sprawie wniosek, więc przeszedł ze sfery deklaracji do czynów. Dotychczas prawo tworzone przez samorządy prawnicze badał co prawda Sąd Najwyższy, ale zaufanie do zasiadających w nim sędziów jest póki co w prokuraturze ograniczone.
Zbigniewowi Ziobrze wtóruje część ekspertów, jak choćby wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, zresztą bardzo dobry karnista. Powód? Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej (a więc i Krajowej Rady Radców Prawnych czy Krajowej Rady Notarialnej), choć skierowane formalnie do należących do samorządu prawników, mogą wywierać wpływ na wielu obywateli. I nie mogą być choćby z tego powodu niezgodne z konstytucją. A do oceny tego uprawniony jest własne Trybunał Konstytucyjny.
Wychodząc z tego założenia, można by jednak tę samą opinię rządzących pokazać na innych przykładach. Ot, chociażby spółdzielnie mieszkaniowe. Czy są centralnym organem państwowym? Podobnie jak samorząd adwokacki – nie. Czy tworzą prawo, które może oddziaływać na obywateli, w tym przypadku członków spółdzielni i osoby mieszkające w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych? Bez wątpienia tak.