W najbliższą sobotę w 21 miastach w ramach Dni Otwartych Notariatu rejenci będą udzielać bezpłatnych porad prawnych. Tegorocznym tematem przewodnim akcji będą sposoby na bezpieczne przekazywanie majątku i to, czym różnią się najczęściej stosowane przez klientów umowy: o dożywocie, darowizny i renty umownej.
W najbliższą sobotę w 21 miastach w ramach Dni Otwartych Notariatu rejenci będą udzielać bezpłatnych porad prawnych. Tegorocznym tematem przewodnim akcji będą sposoby na bezpieczne przekazywanie majątku i to, czym różnią się najczęściej stosowane przez klientów umowy: o dożywocie, darowizny i renty umownej.
– Naszą rolą nie jest doradzanie, lecz informowanie, na czym polegają poszczególne rodzaje rozwiązań prawnych, a także jakie są skutki podatkowe i inne konsekwencje – mówi Barbara Nitza z Krajowej Rady Notarialnej.
Jednym z najczęstszych sposobów na bezpieczne przekazanie majątku jest umowa darowizny, zwłaszcza pomiędzy rodziną lub bliskimi. – Choć jest to nieodpłatne przeniesienie składników majątkowych, to w jej ramach można skorzystać z tzw. instytucji polecenia. Przykładowo ktoś przekazuje własność domu czy mieszkania, ale może oczekiwać, że obdarowany zorganizuje pogrzeb i będzie opiekował się grobem – tłumaczy Artur Kędzierski, prezes Izby Notarialnej w Warszawie.
Jeśli natomiast osoba przekazująca mieszkanie oczekuje w zamian np. opieki, powinna pomyśleć o umowie o dożywocie. – W jej ramach przeniesienie własności odbywa się w zamian za wykonywanie określonych świadczeń. Mogą one polegać na zapewnieniu wyżywienia, ubrania czy opieki lekarskiej. Ważne jest to, że jeśli przeniesienie własności jest dokonywane na córkę czy syna pozostających w związku małżeńskim, to obejmuje także małżonka, chyba że mają rozdzielność majątkową – zaznacza Barbara Nitza.
A to oznacza, że również zobowiązania wynikające z tej umowy dotyczą nie tylko syna czy córki, lecz też synowej czy zięcia. Co więcej, dożywotnik ujawniany jest w księdze wieczystej i każdy ewentualny nabywca mieszkania musi realizować zagwarantowane w umowie świadczenia. Z tym że może odpowiednie działania, np. opiekę, zlecić wynajętej osobie.
– Warto pamiętać, że jeżeli po jakimś czasie od przekazania nieruchomości okaże się, że relacje pomiędzy np. matką i synem nie są najlepsze, to choć nie ma możliwości rozwiązania umowy, można zamienić ją np. na świadczenie renty, choćby w postaci wypłaty comiesięcznych kwot – zaznacza Nitza.
O tym jednak decyduje już sąd. Podczas dni otwartych rejenci będą odpowiadać o specyfice przewłaszczenia na zabezpieczenie, czyli zabezpieczenie długu jakąś nieruchomością. Ponieważ często wartość nieruchomości jest o wiele większa niż kwota pożyczki, notariusze będą informowali o tym, co powinno znaleźć się w umowach, by zabezpieczyć interesy dłużnika.
W udzielanie sobotnich porad zaangażowanych będzie ponad 200 notariuszy. Uczulają, by wybierając się po poradę, wziąć ze sobą dokumenty, na podstawie których będzie można ustalić stan faktyczny.
Lista adresów punktów bezpłatnych porad i więcej informacji znajduje się na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl. DGP jest patronem medialnym akcji.