Minimum 700 zł miesięcznie musi wpłacić rejent na rzecz swojego samorządu. Pytanie, czy ten obowiązek ma oparcie w przepisach konstytucji.
Trybunał postanowił nadać bieg skardze konstytucyjnej złożonej przez dwóch notariuszy (SK 10/17). Zostali oni pozwani przez izbę notarialną o zapłatę kwoty pieniężnej tytułem składek samorządowych za 2011 r. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji przyznał rację korporacji i nakazał uiścić zaległości. Pełnomocnicy notariuszy w skardze do TK na ponad 80 stronach maszynopisu dowodzą, że rozwiązania prawa o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm. – dalej pr. not.) w zakresie, w jakim dotyczą finansowania przez rejentów samorządu zawodowego, nie spełniają standardu konstytucyjnego.
Koszty samorządności