statystyki

Postępowanie administracyjne: Sprzeciw już skutecznie ogranicza wydawanie decyzji kasatoryjnych

autor: Leszek Jaworski25.10.2017, 09:08; Aktualizacja: 25.10.2017, 10:02
Po pięciu miesiącach od wejścia w życie zmiany procedury administracyjnej widać pierwsze efekty.

Po pięciu miesiącach od wejścia w życie zmiany procedury administracyjnej widać pierwsze efekty.źródło: ShutterStock

Pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zasadności wydania decyzji kasatoryjnych przez organy drugiej instancji nie pozostawiają wątpliwości. Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego – jeśli chodzi o sprzeciw – była strzałem w dziesiątkę. Ten nowy środek zaskarżenia, który od 1 czerwca br. zastąpił skargę, nie tylko przyspiesza postępowanie administracyjne, ale już zaczął ograniczać unieważnianie w całości decyzji organów pierwszej instancji i odsyłanie im w całości spraw do ponownego rozpatrzenia.

Sądy administracyjne rozpatrując sprzeciwy, jak do tej pory za każdym razem stwierdzały, że decyzje kasatoryjne były wadliwe. Dzieje się zatem tak, jak chciał ustawodawca, którego zdaniem organy nadużywały wydawanie decyzji kasatoryjnych i tym samym nadmiernie przewlekały postępowanie – sprawy czasami kilkakrotnie wracały do organu pierwszej instancji i procedura rozpoczynała się od początku. Tymczasem taki proceder nie tylko zwiększał liczbę nierozpatrzonych wniosków stron, ale też przeczył zasadzie dwuinstancyjności.

Wszystko wskazuje też na to, że sądy potrafiły tak przeorganizować swoją pracę – były o to obawy – by rozstrzygnięcia będące pokłosiem sprzeciwu były wydawane w ustawowym, 30-dniowym terminie.

ANALIZA: Po pięciu miesiącach od wejścia w życie zmiany procedury administracyjnej widać pierwsze efekty. Z założenia nowelizacja miała uprościć i skrócić postępowanie administracyjne, a jednym z rozwiązań, które ma to zapewnić, jest sprzeciw do sądu administracyjnego na decyzję kasatoryjną (uchylającą rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i przekazującą do ponownego rozpatrzenia). Zastąpił on skargę na decyzję organu odwoławczego. Sprzeciw ma blokować wikłanie się przez stronę w długotrwały spór sądowy co do istnienia podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej. Są już pierwsze efekty tych zmian. Orzeczenia sądów administracyjnych rozpatrujące wniesione sprzeciwy zapadły kilka miesięcy po ich wniesieniu, czyli zakładane skutki nowelizacji się potwierdziły. Strony nie muszą czekać latami na rozstrzygnięcie sądowe.

Od decyzji, o której mowa w art. 138 par. 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, dalej k.p.a.), skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. Tak mówi obowiązujący od 1 czerwca 2017 r. art. 64a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej p.p.s.a.).

Szybciej i sprawniej

Postępowanie w sprawie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej jest znacznie prostsze od procedury rozpatrywania skargi. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (art. 64d par. 1 p.p.s.a.). Skróceniu uległy też terminy procesowe. Sprzeciw wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (art. 64c par. 1 p.p.s.a.). Organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje sprzeciw wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania (art. 64c par. 4 p.p.s..a.), a ten rozpoznaje go w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu (art. 64d par. 1 p.p.s.a.).

W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu sąd go oddala. Od wyroku uwzględniającego sprzeciw nie przysługuje środek odwoławczy. Orzeczenie, którym wojewódzki sąd administracyjny oddali sprzeciw, jest natomiast zaskarżalne skargą kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym (art. 182 par. 2a p.p.s.a.). Zgodnie z art. 182a na rozpoznanie takiej skargi NSA ma 30 dni.


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane