Projekt nowej ustawy o komornikach sądowych przewiduje zmniejszenie limitów przyjmowania spraw spoza rewiru. Jednocześnie nie usuwa kolizji z przepisami, które pozwalają obchodzić ograniczenia w majestacie prawa.
W Sejmie trwają prace nad dalszym ograniczeniem możliwości przyjmowania przez komorników spraw spoza ich rewiru. Istniejące dziś limity: 5 i 10 tys. (patrz ramka) mają zostać obniżone o połowę. W dodatku wierzyciel chcący sam wybrać komornika będzie musiał poprzestać na obszarze apelacji. Wynika to z założenia, potwierdzonego zresztą badaniami i statystykami, że małe i średnie kancelarie cechuje najwyższa skuteczność.
Jednak obecnie obowiązujący przepis określający limity – art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.) – w pewnym stopniu koliduje z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. A konkretnie z art. 7751 k.p.c.