Krajowy zjazd wytyczył drogę dla palestry na najbliższe cztery lata.
– Godność, wizerunek, reputacja to nie jest pasta do butów czy proszek do prania. Tego nie da się wmówić ludziom za pomocą kampanii reklamowych, jeśli nie będą poparte zwyczajną, uczciwą pracą każdego z nas – mówił do delegatów zgromadzonych na Krajowym Zjeździe Adwokatury odchodzący prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara.
W weekend palestra wybrała nowe władze. Na ich czele stanął dotychczasowy wiceprezes Jacek Trela, który zdeklasował swoją jedyną konkurentkę Małgorzatę Kożuch. Pozostały skład prezydium NRA poznamy 3 grudnia, kiedy to odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej rady.