Prawa osobiste i roszczenia, które wynikają z umów dotyczących konkretnej nieruchomości, powinny zostać ujawnione w dziale trzecim prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Najczęściej ujawniane jest prawo najmu, dzierżawy, odkupu lub pierwokupu, dożywocia, a także roszczenia z umowy przedwstępnej o przeniesienie własności, współwłaścicieli, dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości oraz hipoteki.
Czy ostrzeżenie ochroni interesy właściciela
Pani Halina odziedziczyła działkę, co do której zawsze była przekonana, że stanowi ona wyłączną własność jej rodziców. Przeprowadziła postępowanie spadkowe i weszła w prawo własności po rodzicach. Porządkując pozostawione przez nich dokumenty, dowiedziała się, że do księgi wieczystej prowadzonej dla działki wpisana została przez pomyłkę jako właściciel również jej ciotka. Rodzice pozostawili dokumenty potwierdzające, że nie była ona faktycznym właścicielem, ale starsza pani postanowiła teraz szybko sprzedać część nieruchomości. Czy, żeby zablokować sprzedaż, mogę wpisać ostrzeżenie do księgi wieczystej – pyta czytelniczka.