Co może zrobić właściciel mieszkania, jeśli uciążliwy sąsiad nie reaguje na skargi?
W moim bloku w mieszkaniu obok w ramach działalności gospodarczej oficjalnie działa gabinet masażu, ale faktycznie jest to agencja towarzyska. Nie twierdzę, że są awantury, ale klienci tego przybytku notorycznie mylą lokale, często nawet w nocy dzwonią do moich drzwi – skarży się pani Bożena. – Sąsiad nie reaguje na skargi i twierdzi, że „wolnoć Tomku w swoim domku”, a w spółdzielni mówią, że nie mogą mi pomóc, bo on jest właścicielem. Czy rzeczywiście nic nie można zrobić – pyta zdesperowana czytelniczka.
Nawet posiadacz własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, podobnie jak właściciel, nie jest bezkarny, naruszając porządek domowy. Ze swojego mieszkania powinien korzystać w taki sposób, aby nie wykraczać rażąco i uporczywie przeciwko obowiązującym regulacjom. Jego zachowanie nie może wywoływać uciążliwości dla innych mieszkańców. Te same obowiązki ciążą na osobie, która wynajmuje od niego lokal.
O takich uciążliwościach (np. nocne, omyłkowe wizyty klientów agencji w mieszkaniach znajdujących się obok) można mówić w przypadku opisanym przez panią Bożenę. W dodatku, mimo że sąsiad jest o nich informowany przez mieszkańców, nadal wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu. Postępuje więc w sposób uporczywy. W razie rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu oraz niewłaściwego zachowania, które czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali, spółdzielnia może doprowadzić do sprzedania jego mieszkania, a właścicielowi oddać pieniądze. Nie przysługuje mu wówczas prawo do lokalu zamiennego, ponieważ za kwotę otrzymaną ze sprzedaży może nabyć nowy. Zanim jednak władze spółdzielni sięgną po ten ostateczny i drastyczny środek, powinny porozmawiać ze swoim członkiem, aby zmienił postępowanie, i poinformować go o grożących poważnych sankcjach w postaci utraty mieszkania.
Jeśli to nie pomoże, zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej może zwrócić się do sądu i w trybie procesu zażądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji w oparciu o przepisy o egzekucji z nieruchomości. Sąd orzeknie też o opróżnieniu opróżnieniu takiego lokalu.
Podstawa prawna
Art. 1710 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 1222 ze zm.). Art. 16 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892).