Nawałnica, która przeszła nad moją miejscowością, była na tyle silna, że łamała drzewa. Upadający konar uszkodził pomnik na grobie rodziców – pisze pani Magdalena. – Koszty renowacji okazały się bardzo wysokie. Zastanawiam się, kto odpowiada za ten wypadek, bo ktoś przecież musi. Jak na przyszłość mogę zabezpieczyć się przed taką sytuacją – pyta czytelniczka.
Co do zasady, za bezpieczeństwo na terenie cmentarza ma obowiązek dbać jego właściciel lub zarządca – niekiedy jest to parafia, czasami urząd miasta. Dbałość o bezpieczeństwo to również troska o stan drzew. Jeśli widoczne są ich uszkodzenia, zarządzający cmentarzem powinien uzyskać zgodę na wycinkę, aby uniknąć zagrożenia ludzi odwiedzających nekropolię albo zniszczenia nagrobków. Jeśli tego zaniedba i do wypadku dojdzie z jego winy, bo nie dopełnił obowiązków, poniesie odpowiedzialność za szkody – to sytuacja, gdy np. drzewo jest chore, w złym stanie, a on zaniedbał jego wycinki. Jeśli potencjalne niebezpieczeństwo zauważą odwiedzający nekropolię, powinni powiadomić zarządcę, a on jest zobowiązany zlecić przegląd i ewentualnie podjąć działania.
Inaczej jednak wygląda sprawa zniszczeń, do których doszło na skutek silnych zjawisk atmosferycznych. Wówczas trudno domagać się, by zarządca ponosił odpowiedzialność. Jeśli wykupił polisę bez żadnych wyłączeń, to za wszystkie szkody, łącznie z tymi wyrządzonymi przez silny wiatr i burze, odpowiada ubezpieczyciel. To nie jest jednak norma. Najczęściej cmentarze są ubezpieczone tylko od odpowiedzialności cywilnej, czyli wypadków ludzi na ich terenie. Dlatego pani Magdalena powinna sprawdzić, jak wygląda polisa cmentarza, na którym pochowani są jej rodzice. Jeśli wykupione jest całkowite ubezpieczenie, to nie będzie musiała ponosić kosztów naprawy nagrobka. Jeśli jednak go nie ma, a do wypadku doszło na skutek nawałnicy, zarządca nie poniesie odpowiedzialności.
Reklama
Dobrym rozwiązaniem jest też wykupienie prywatnego ubezpieczenia grobu. Wówczas odszkodowanie będzie można otrzymać także wtedy, gdy silny wiatr spowoduje upadek drzewa, to zaś uszkodzi nagrobki. Warto pamiętać, że zazwyczaj prywatne ubezpieczenie nie będzie chroniło przed działaniem zarządcy nekropolii.
Podstawa prawna
Art. 415 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).