Już 16-latek będzie mógł zostać mężem. Senat przedstawił właśnie projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zrównuje sytuację mężczyzn i kobiet w zakresie warunków zawarcia małżeństwa (druk nr 187).
Zgodnie z obecnymi regulacjami co do zasady nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych osiemnastu lat (mówi o tym art. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednak z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na ślub kobiecie, która ukończyła szesnaście lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Powyższe uprawnienie nie przysługuje natomiast mężczyznom. I to pomimo że zgodnie z art. 77 k.r.o. chłopak, który ukończył szesnaście lat, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa.
Ta dysproporcja – w ocenie członków izby wyższej parlamentu – może prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji mężczyzn oraz naruszać prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Stąd też zainicjowana obywatelską petycją propozycja legislacyjna, by również mężczyźni – po ukończeniu 16. roku życia – mogli zwrócić się do sądu o zgodę na zwarcie związku małżeńskiego, gdy przemawiać będzie za tym dobro zakładanej rodziny.
„W przypadkach, kiedy o zgodę ubiegał się będzie ojciec dziecka (...) regulacja pomoże zrealizować zasadę ochrony dobra dziecka poprzez umożliwienie wychowywania go w rodzinie opartej na związku małżeńskim” – przekonują senatorowie. A w ocenie skutków proponowanej regulacji podkreślają, że „w żadnym europejskim kraju – poza Polską – minimalny wiek nie jest różnicowany ze względu na płeć”. Dane Eurostatu wskazują, że w Polsce w 2013 r. 149 mężczyzn w wieku 18 lat weszło w związek małżeński. W tym samym momencie życia „tak” powiedziało aż 1508 kobiet (17-letnich panien młodych było w tym czasie 241, a 16-letnich – 88).