Jeśli kierowca na swoim koncie ma ich więcej niż 24, dodatkowe szkolenie nie spowoduje pomniejszenia tego wyniku – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W sprawie chodziło o kierowcę, który zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o usunięcie 6 punktów odnotowanych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego z uwagi na odbyte szkolenie. Komendant odmówił jednak zredukowania ich liczby, gdyż wnioskodawca miał na swoim koncie 25 punktów karnych. Jak stwierdził organ odbycie kursu nie może skutkować zmniejszeniem liczby punktów, ponieważ przed rozpoczęciem szkolenia wyniosła ona więcej niż 24.

Kierowca na tę decyzję poskarżył się do WSA w Poznaniu. Podnosił, że szkolenie odbył również w dniu 11 października 2012 r., a 10 października 2012 r. został ukarany mandatem i 10 punktami. W tym samym dniu dostał informację, że ma tylko 15 punktów karnych. Jego zdaniem, miał prawo oczekiwać, że przed rozpoczęciem szkolenia miał mniej niż 24 punkty karne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że iż na dzień 10 października 2012 r. skarżący miał 15 punktów karnych. W tym dniu otrzymał mandat za dodatkowe naruszenie i dodatkowe 10 punktów karnych, natomiast 11 października 2012 r. odbył szkolenie, mające na celu zredukowanie punktów.

Sędzia wskazał, że błędna jest interpretacja skarżącego art. 130 ust. 2 Prawa drogowego stanowiąca, iż punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24. Ustawodawca ustalił zatem pułap 24 punktów, których przekroczenie przez kierowcę uniemożliwia już usunięcie części z nich po upływie 1 roku od dnia naruszenia.

- Odbycie szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym może być środkiem dyscyplinującym, ale nie może być środkiem skutecznym wobec przekroczenia 24 punktów. Kurs ma jedynie umożliwić odzyskanie punktów, ale tylko w tych wypadkach, w których ustawodawca uznał, iż nie nastąpiło wielokrotne naruszenie przepisów ruchu drogowego. W przeciwnym razie konieczny jest egzamin kwalifikacyjny. To jest pułap dyscyplinowania kierowców i ograniczania wielokrotnego naruszania przepisów – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Ostatecznie WSA wskazał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Podkreślono, że w tym przypadku szkolenie nie mogło zmniejszyć ilości punktów karnych otrzymanych do dnia 10 października 2012 r. włącznie.

Podstawa prawna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2016, sygn. akt III SA/Po 735/15