Dłużnik musi płacić odsetki także za okres po ogłoszeniu jego upadłości, a wierzyciel może ich dochodzić także w toku postępowania upadłościowego – uchwalił Sąd Najwyższy.
Bolesław D. wytoczył przeciwko Dariuszowi K. pozew o zapłatę ponad 84 tys. zł za zamówiony towar (kruszywo i żwir, którym handlowała firma Bolesława D.). Jak wykazywał, Dariusz K. odebrał dostarczony materiał, ale za niego nie zapłacił.
Sprawa trafiła najpierw do postępowania nakazowego, w którym sąd wydał stosowne nakazy zapłaty. Sprzeciw wobec nich skierował jednak spór na tory zwykłego postępowania cywilnego. I tu zaczęły się problemy. Bolesław D. wytoczył bowiem w postępowaniu nakazowym de facto dwie sprawy – o należność główną (cenę, która wynosiła ok. 67 tys. zł) oraz o tzw. należności uboczne, w tym odsetki (na kwotę ok. 17,5 tys. zł). Obie sprawy sąd I instancji połączył do wspólnego rozpoznania, ale po blisko pół roku postępowanie zawieszono, gdyż firma Dariusza K. ogłosiła upadłość.