Patologiczne sytuacje, w których wspólnicy udaremniają postępowania sądowe i egzekucyjne, zostaną ukrócone – zapowiada resort sprawiedliwości. Pomóc mają kuratorzy i grzywny.
Zgodnie z art. 38 kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy. Wielu przedsiębiorców jednak tego nadużywa: gdy spółka trafia pod ostrzał wierzycieli i komorników, nagle okazuje się, że wspólnicy wyzbywają się organów uprawnionych do jej reprezentacji. Dochodzi do wielomiesięcznego wydłużenia postępowań. w którym nie ma kto reprezentować pozwanego.
– Zdarzają się sytuacje, w których wspólnicy np. pozwanej spółki z o.o. odwołują osoby wchodzące w skład zarządu i celowo bądź na skutek konfliktu nie dokonują wyboru nowych – potwierdza Adrian Mackiewicz, radca prawny w kancelarii Chałas i Wspólnicy.