Ten wzrost to efekt przegłosowanej 30 stycznia tego roku przez Sejm nowelizacji ustawy budżetowej. W poprzedniej wersji wydatków sądów powszechnych na ten rok w zakresie wynagrodzeń pracowników sądownictwa zaplanowano, że wzrosną one o 5,5 proc. Teraz w ustawie budżetowej zapisano wzrost o 10 proc. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone dodatkowe 3 mln 300 tys. zł.

– To krok w dobrym kierunku – ocenia Edyta Odyjas, przewodnicząca komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Ma nadzieję, że dzięki temu uda się wyrównać i podnieść płace w sądownictwie.

– Wielu pracowników sądowych nie osiąga nawet płacy minimalnej, a zarobki zdecydowanej większości nie przekraczają 2 tys. zł netto. W tym roku wynagrodzenia wzrosną po raz pierwszy od ośmiu lat. Jednak nawet przewidziane środki nie zrekompensują wieloletniego zamrożenia płac. Nie ukrywam więc, że mamy nadzieję, iż w przyszłym roku będą podjęte kolejne decyzje w tej kwestii, które w końcu doprowadzą do urealnienia płac w sądownictwie – podkreśla Odyjas.

Obecny Sejm zdecydował również o dodatkowych podwyżkach dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tutaj wzrost ma wynieść nie 192 zł na jeden etat, ale 197 zł. Na niezmienionym poziomie pozostały jednak podwyżki dla cywilnych pracowników SW: dla nich zaplanowano wzrost wynagrodzenia o 6 proc. Na tym samym poziomie pozostały również wydatki na podwyżki dla kuratorów zawodowych. W przypadku tej grupy zawodowej płace mają wzrosnąć o 5,5 proc., co w przeliczeniu na jeden etat wynosi 315 zł (bez pochodnych).

27 302 urzędników jest zatrudnionych w sądach powszechnych

1850 zł ma wynieść w 2016 r. najniższe wynagrodzenie dla osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości

Etap legislacyjny

Ustawa w Senacie