KRS zaopiniowała resortowy projekt pozytywnie, ale wskazuje, że minimalna płaca asystentów sędziów powinna zostać ustalona na poziomie 4 tys. zł. Zdaniem rady zaproponowana w projekcie kwota jest zbyt niska i nie odpowiada zakresowi i stopniowi trudności zadań wykonywanych przez tę grupę zawodową.

Z analizy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów wynika, że najniższe wynagrodzenie w tym zawodzie dotyczy przede wszystkim apelacji łódzkiej i katowickiej. Na tę pierwszą przypada aż 54 proc. wszystkich asystentów sędziów w Polsce, którzy w II połowie 2015 r. otrzymywali minimalną płacę. Na apelację katowicką 21 proc.

– Najwięcej asystentów z minimalnym wynagrodzeniem pracuje w centrum kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości powinno podjąć działania, które wyeliminują dysproporcje w wynagrodzeniach w poszczególnych apelacjach – mówi Andrzej Sobótka, przewodniczący OSAS. 

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach