Ministerstwo Sprawiedliwości chce powrotu do rozwiązań sprzed lipca 2015 r. w zakresie odszkodowań od Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości. Takie zmiany zawiera projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowany przez resort.
Zniknąć ma przede wszystkim najbardziej rewolucyjny – art. 552a kodeksu postępowania karnego, który wprowadził zawoalowaną formę odpowiedzialności za „niesłuszne zarzuty”. Pozwala on na dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone przez stosowanie środka przymusu (np. tymczasowego aresztu, zakazu opuszczania kraju, zatrzymania, poręczenia majątkowego). Dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do uniewinnienia, ale także umorzenia sprawy przez prokuratora po postawieniu zarzutów, np. przy pojednaniu się sprawcy z ofiarą (umorzenie restytucyjne art. 59a kodeksu karnego), przedawnieniu, braku uchylenia immunitetu – o ile stosowane były środki przymusu.
Zgodnie z projektem zmian odpowiedzialność z art. 552 – jak przed lipcem 2015 r. – obejmować ma tylko niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie. Nie będzie dotyczyć zaś szkód wyrządzonych stosowaniem środków karnych czy związanych z poddaniem sprawcy próbie (np. przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności). W tym zakresie roszczeń dochodzić będzie można jedynie na drodze cywilnoprawnej. Lipcowe poszerzenie zakresu odpowiedzialności finansowej organów ścigania mocno krytykowali prokuratorzy, zwłaszcza w zakresie przyznania prawa do odszkodowań za zatrzymanie i późniejsze umorzenie.